Cyrqlarz

O CYRQLARZ-u

c188_front
Czasopismo to jest wydawane przez Pracownię Komet i Meteorów, najpierw w formie comiesięcznego biuletynu, a od numeru 157 jako 2-miesięcznik. Przedstawia wyczerpująco problematykę: astronomii meteorowej, małych ciał Układu Słonecznego w tym komet i obiektów typu Near Earth Objects (NEO) oraz meteorytów.

Od Marca 2015 roku, Cyrqlarz drukowany jest w czasopiśmie „Urania – Postępy Astronomii”.

Skład redakcji

Łukasz Woźniak – redaktor naczelny

Archiwum