Roje meteorów

Na poniższych obrazkach w sposób graficzny przedstawiona została aktywność rojów meteorowych dla każdego miesiąca w roku. Lista rojów oparta została o aktualną bazę IAU MDC. Na wykresach zawarto wszystkie roje z listy „established showers” oraz wybrane roje z listy „working showers”. Listę tą można uznać za najbardziej aktualną i wiarygodną z istniejących. Okresy aktywności zostały zaznaczone w postaci kolorowych bloków rozciągających się w odpowiednich okresach czasowych. Maksimum zostało zaznaczone symbolem „MAX”

Objaśnienia:

Kolor niebieski – roje meteorowe z listy „established” – strumienie dobrze udokumentowane, z precyzyjnie wyznaczonymi orbitami, dla dużej części odnaleziono ciała macierzyste

Kolor fioletowy – roje z listy „working” – strumienie nowe, wymagające dalszych badań, uściślenia parametrów, wyznaczenia elementów orbitalnych. Część z tych rojów może być z czasem powiązana z innymi istniejącymi rojami

IAU: – numer kolejny w bazie rojów IAU MDC
ZHR: – aktywność roju. Dla dużych rojów wyznaczona stosunkowo dobrze, dla większości nowych rojów odkrytych technikami video śladowa.
r: – współczynnik masowy roju. Znany dobrze w przypadku dużych rojów
v: – średnia prędkość geocentryczna meteorów

Poniżej numeru IAU znalazł się też 3-literowy skrót przyjęty do oznaczania danego strumienia. Przykładowo dla Perseidów stosuje się skrót „PER”, dla Orionidów „ORI”.
Obszerna lista wszystkich skrótów i numerów użytych w kalendarzu znajduje się na końcu strony.

Okresy aktywności są często dość przybliżone. Roje nie mają ostrych granic aktywności, w zależności od stosowanej metody wykrywać można je w dłuższym bądź krótszym okresie czasu. Dla dużych rojów przedstawiono wizualne okresy aktywności na podstawie danych IMO. Roje o aktywności śladowej wykrywane są głównie w okolicach maksimum przy użyciu technik radiowych bądź video. Roje z ZHR < 1 przy obserwacjach wizualnych nie dadzą zauważalnej aktywności tym niemniej zawsze może dojść do niespodziewanego wybuchu aktywności i tego typu roje też trzeba mieć na uwadze podczas obserwacji.

 

Styczeń

Styczeń

Luty

Luty

Marzec

Marzec

Kwiecień

Kwiecień

Maj

Maj

Czerwiec

Czerwiec

Lipiec

Lipiec

Sierpień

Sierpień

Wrzesień

Wrzesień

Październik

Październik

Listopad

Listopad

Grudzień

Grudzień

 

Rozwinięcia skrótów literowych i numerów IAU

1 CAP Alfa Capricornidy
2 STA Taurydy Południowe
3 SIA Południowe Iota Akwarydy
4 GEM Geminidy
5 SDA Delta Akwarydy Południowe
6 LYR Lirydy
7 PER Perseidy
8 ORI Orionidy
9 DRA Drakonidy
10 QUA Kwadrantydy
11 EVI Eta Virginidy
12 KCG Kappa Cygnidy
13 LEO Leonidy
15 URS Ursydy
16 HYD Sigma Hydrydy
17 NTA Taurydy Północne
18 AND Andromedydy
19 MON Monocerotydy Grudniowe
20 COM Coma Berenicydy
22 LMI Leo-Minorydy
23 EGE Epsilon Geminidy
26 NDA Północne Delta Akwarydy
27 KSE Kappa Serpentydy
31 ETA Eta Akwarydy
32 DLM Leo-Minorydy Grudniowe
33 NIA Północne Iota Akwarydy
61 TAH Tau Herculidy
63 COR Corvidy
145 ELY Eta Lirydy
151 EAU Epsilon Aquilidy
164 NZC Północne Aquilidy Czerwcowe
165 SZC Południowe Aquilidy Czerwcowe
170 JBO Bootydy Czerwcowe
183 PAU Piscydy Austrinidy
184 GDR Gamma Drakonidy Lipcowe
197 AUD Drakonidy Sierpniowe
206 AUR Aurygidy
208 SPE Perseidy Wrześniowe
233 OCC Capricornidy Październikowe
242 XDR Xi Drakonidy
246 AMO Alfa Monocerotydy
250 NOO Orionidy Listopadowe
252 ALY Alfa Lyncidy
257 ORS Południowe Chi Orionidy
281 OCT Camelopardalidy Październikowe
285 GTA Gamma Taurydy
319 JLE Leonidy Styczniowe
320 OSE Omega Serpentydy
321 TCB Teta Coronae Borealidy
322 LBO Lambda Bootydy
323 XCB Xi Coronae Borealidy
324 EPR Epsilon Perseidy
326 EPG Epsilon Pegazydy
327 BEQ Beta Equuleidy
328 ALA Alfa Lacertydy
330 SSE Sigma Serpentydy
331 AHY Alfa Hydrydy
333 OCU Ursa Majorydy Październikowe
334 DAD Alfa Drakonidy Grudniowe
335 XVI Chi Virginidy Grudniowe
336 DKD Kappa Drakonidy Grudniowe
337 NUE Ni Erydanidy
338 OER Omikron Erydanidy
341 XUM Xi Ursae Majorydy Styczniowe
346 XHE X Herculidy
348 ARC Rho Cygnidy Kwietniowe
349 LLY Lambda Lirydy
350 MAL Lacertydy Majowe
352 ZOP Zeta Ophiuchidy
353 SCT Sigma Cetids
356 MVL Vulpeculidy Majowe
357 PHP Phi Pegazydy
358 TOP Tau Ophiuchidy
359 MZC Zeta Cygnidy Majowe
360 PSP Psi Pegazydy
361 TSR Teta Serpentydy
362 JMC Mi Cassiopeidy Czerwcowe
363 ZER Zeta Erydanidy
364 KCT Kappa Cetids
365 BCM Beta Camelopardalidy
366 JBP Beta Pegazydy Lipcowe
367 OPG Omikron Pegazydy
368 JAD Andromedydy Lipcowe
369 JTR Taurydy Lipcowe
371 APG Alfa Pegazydy
372 PPS Phi Piscydy
373 TPR Teta Perseidy
375 AOE Omikron Erydanidy Sierpniowe
376 ALN Lyncidy Sierpniowe
379 ACT Cetydy Sierpniowe
380 KDR Kappa Drakonidy
382 BUM Beta Ursae Majorydy
383 LDR Lambda Draconidy
384 OLP Leporydy Październikowe
385 AUM Alfa Ursae Majorydy
386 OBC Beta Camelopardalidy Październikowe
387 OKD Kappa Drakonidy Październikowe
388 CTA Chi Taurydy
389 OME Omikron Erydanidy
390 THA Teta Aurygidy Listopadowe
391 NDD Delta Drakonidy Listopadowe
392 NID i Drakonidy Listopadowe
393 RBO Ro Bootydy
394 ACA Alfa Canis Majorydy
395 GCM Gamma Canis Majorydy
396 DTA Teta Aurygidy Grudniowe
397 NGM Ni Geminidy
398 DCM Canis Majorydy Grudniowe
399 DHY Hydrydy Grudniowe
400 BMO Beta Monocerotydy
401 BSX Beta Sextantydy
402 JHY Hydrydy Styczniowe
403 CVN Canum Venaticydy
404 GUM Gamma Ursae Minorydy
405 MHY Mi Hydrydy
406 FCB Coma Berenicydy Lutowe
407 OEE Eta Erydanidy Październikowe
408 KHY Kappa Hydrydy
427 FED Eta Drakonidy Lutowe
428 DSV Sigma Virginidy Grudniowe
429 ACB Alfa Coronae Borealidy
430 POR Pi Orionidy Wrześniowe
431 JIP Jota Pegazydy Czerwcowe
445 KUM Kappa Ursae Majorids
446 DPC Phi Cassiopeidy Grudniowe
447 JCC Chi Cassiopeidy Lipcowe