Nowy Zarząd PKiM

W sobotę 26 lutego 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie PKiM.

Wybrany został nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Przemysław Żołądek
Skarbnik – Mariusz Wiśniewski
Sekretarz – Magdalena Sieniawska

Wybrana została nowa Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Krzysztof Polakowski (Przewodniczący)
2. Maciek Maciejewski
3. Andrzej Skoczewski

Oprócz tego koordynatorami sekcji zostali:

Sekcja Fotograficzna – Przemysław Żołądek
Sekcja Video – Mariusz Wiśniewski
Sekcja Wizualna – Magdalena Sieniawska
Sekcja Radiowa – Karol Fietkiewicz
Sekcja Meteorytowa – Zbyszek Tymiński
Sekcja Obliczeniowo Teoretyczna (PSOT) – Przemysław Żołądek
Webmaster – Mariusz Wiśniewski
Administrator Grup Mailowych – Mariusz Wiśniewski

Koordynatorzy do zadań specjalnych:

Koordynator do spraw organizacji IMC 2013 w Polsce – Mirosław Krasnowski
Koordynator akcji „Draconidy 2011” – Mariusz Wiśniewski
Koordynator do spraw pozyskiwania funduszy – Magdalena Sieniawska