Sprawozdanie z XXVII Seminarium PKiM i Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie z XXVII Seminarium PKiM i Walnego Zgromadzenia

Już po raz dwudziesty siódmy członkowie i sympatycy Pracowni Komet i Meteorów spotkali się na seminarium, by podzielić się swoją działalnością, wysłuchać wykładów i w ramach Walnego Zgromadzenia wybrać zarząd i koordynatorów. Spotkanie odbyło się w dniach 25-27 luty bieżącego roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Część merytoryczna i formalna zajęła całą sobotę, natomiast piątek i niedziela pozostawione były na integrację i dyskusje. Mimo niewielkiej frekwencji udało się zrobić szkic działalności na najbliższy rok i wymyślić sposoby rozwiązania wielu problemów trapiących PKiM.

Najważniejszym tematem, który poruszono i nad którym silnie debatowano była Akcja Drakonidy 2011- projekt kilku państw, polegający na obserwacji meteorów z okien samolotu z wykorzystaniem dostosowanej aparatury. Drakonidy, z reguły mało aktywny rój, będą w tym roku cechowały się dużym ZHR, który będzie jeszcze większy na kilkunastu kilometrach nad powierzchnią Ziemi. To idealna okazja do międzynarodowej współpracy naukowej.
Prezes PKiM, Przemysław Żołądek, przybliżył najciekawsze zjawiska ostatniego czasu: bolid „Ciechanów”, spadek „Koszyce”, „Perłę nocy Perseidów” i pierwsze w historii Pracowni zarejestrowane widmo bolidu. Podzielił się też przepisem, jak zrobić własną, dobrą i możliwie niedrogą stację foto.
Ciekawy wykład o swojej działalności astronomicznej powiedział Michał Kusiak, udzielający się w Sungrazing Comets- międzynarodowym, internetowym projekcie wykrywania komet. O radiowych obserwacjach meteorów powiedział Karol Fietkiewicz, Kamil Złoczewski podsumował obserwacje wizualne , Magdalena Sieniawska zaprezentowała metody obserwacji na obozie Perseidy 2010, a Mariusz Wiśniewski rozwiał tajemnice astrometrii video.
Podczas Seminarium odbyło się Walne Zgromadzenie PKiM, w którym głosowało dziewięciu członków organizacji. Poniżej zaprezentowane są wyniki:

1) Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego rządu:
– 8 głosów za
– 1 wstrzymanie od głosu
– 0 przeciw

2) Głosowanie tajne nad powołaniem zarządu na następną kadencję w składzie:
Prezes: Przemysław Żołądek
Skarbnik: Mariusz Wiśniewski
Sekretarz: Magdalena Sieniawska

– 9 głosów za
– 0 wstrzymało się
– 0 przeciw

3) Głosowanie nad powołaniem komisji rewizyjnej na kolejną kadencję w składzie:
Krzysztof Polakowski (przewodniczący komisji rewizyjnej)
Andrzej Skoczewski
Maciej Maciejewski

– 9 głosów za
– 0 wstrzymało się
– 0 przeciw

Nad prawidłowością wyborów czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Kamil Złoczewski i Karol Fietkiewicz.

Poza zarządem powołano następujące osoby na koordynatorów sekcji:

– Sekcja Fotograficzna – Przemysław Żołądek
– Sekcja Video – Mariusz Wiśniewski
– Sekcja Wizualna – Magdalena Sieniawska
– Sekcja Radiowa – Karol Fietkiewicz
– Sekcja Meteorytowa – Zbyszek Tymiński
– Sekcja Obliczeniowo Teoretyczna (PSOT) – Przemysław Żołądek
– Webmaster – Mariusz Wiśniewski
– Administrator Grup Mailowych – Mariusz Wiśniewski
Koordynatorzy do zadań specjalnych:
– Koordynator do spraw organizacji IMC 2013 w Polsce – Mirosław Krasnowski
– Koordynator akcji „Draconidy 2011” – Mariusz Wiśniewski
– Koordynator do spraw pozyskiwania funduszy – Magdalena Sieniawska

Serdecznie dziękujemy Januszowi Kosińskiemu i osobom zarządzającym internatem przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie, za pomoc w organizacji Seminarium i udostępnienie noclegu.

Miło nam było gościć reprezentantów klubu astronomicznego Almukantarat- Dorotę Gregorowicz i Mikołaja Krużyńskiego.

Następne Seminarium PKiM za rok. Wcześniej zapraszamy na Seminarium PFN (czerwiec) i obóz Perseidy 2011 (sierpień).

Magdalena Sieniawska