Meteorowy dzień na zlocie miłośników astronomii OZMA 2010

Pierwszy dzień XIV Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii (13 sierpnia 2010) w Urzędowie był pod znakiem obserwacji meteorów. Niemal wszystkie wykłady tego dnia zostały wygłoszone przez współpracowników Pracowni Komet i Meteorów (PKiM). Ich tematyka wprowadzała w działalność Pracowni oraz dotykała obserwacje meteorów prowadzone wszystkimi technikami obecnymi w „warsztacie” PKiM. W przerwach między wykładami można było otrzymać od nas informację o konkursie SkyQuest (konkurs dla młodzieży organizowany wspólnie z PTA), pobrać zestawy do obserwacji wizualnych a także podpytać się w sprawach technicznych dotyczących prowadzenia stacji bolidowej. Swoje stanowiska na OZMA zaprezentowały również firmy Vademecum Miłośnika Astronomii, Marcin Cimała oraz Astrozakupy.

Zaprezentowano następujące wykłady: „Wstęp do obserwacji wizualnych” – Przemysław Żołądek, „Analiza danych wizualnych” – Magdalena Sieniawska, „Historia i obserwacje roju Perseidów” – Kamil Złoczewski, „Meteoroidy, meteory, meteoryty” – Przemysław Żołądek, „Techniki obserwacji meteorów” – Przemysław Żołądek, „Działalność i historia PKiM” – Przemysław Żołądek, „Polish Fireball Network” – Mariusz Wiśniewski, „Bolidy i spadki meteorytów” – Przemysław Żołądek. Następnie pałeczkę przejeli poszukiwacze i kolekcjonerzy meteorytów – Marcin Cimała oraz Stanisław Jachymek (wraz z małym pokazem artystycznym). Ostatnie prelekcje tego dnia także zostały przedstawione przez współpracowników PKiM: Kamila Złoczewskiego (doktoranta CAMK, PAN) i Radosława Poleskiego (doktoranta OAUW). W wykładach „Niezwykli sąsiedzi Drogi Mlecznej” oraz „Jak wyglądają gwiazdy zmienne?” przybliżyli oni, czym zawodowi astronomowie zajmują się w swojej pracy.

Potem grupa osób w liczbie około 25 udała się na wspólne obserwacje zliczeniowe meteorów na pobliskie pola koło Urzędowa. Prócz obserwatorów wizualnych pracuje tam każdej pogodnej nocy szereg aparatów cyfrowych wyposażonych w shuttery, system detekcji radiowej meteorów oraz testowana stacja bolidowa rejestrująca jasne zjawiska meteorowe techniką wideo. Obserwacje meteorów trwały do godzin porannych. Oprócz tego uczestnicy OZMA mieli możliwość podziwania nieba przez teleskop na gmachu Urzędowskiego GOK oraz na boisku przy szkole (teleskopy uczestników oraz Astrozakupy).