Pracownia Komet i Meteorów na IMC 2010

Już jutro w Obserwatorium Astronomicznym Armagh w Irlandii Północnej, rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja Meteorowa (IMC). Potrwa ona do niedzieli 19 września. IMC jest spotkaniem astronomów obserwujących i analizujący meteory nazywane błędnie „spadającymi gwiazdami”. Te zjawiska widoczne są każdej pogodnej nocy a kojarzą się szczególnie z miesiącem sierpniem, kiedy to aktywny jest rój meteorów zwany Perseidami. Na IMC w tym roku obecnych będzie blisko 120 osób z całego Świata. Polskę reprezentuje trzech miłośników astronomii, a dwóch z nich zreferuje wyniki badań naukowych prowadzonych przez Pracownię Komet i Meteorów (PKiM).

Źródło: OA Armagh  

Przemysław Żołądek, prezes PKiM, zaprezentuje wyniki analizy widma jasnego zjawiska meteorowego zarejestrowanego nad Warszawą 3 sierpnia tego roku. Jego miłośnicza obserwacja zaowocowała uzyskaniem pierwszego tej jakości widma w Polsce! Przy obserwacjach zastosował nowatorską metodę, polegającą na skrzyżowaniu dwóch siatek dyfrakcyjnych. Dzięki temu zwiększył on szansę na detekcję zjawisk. „Widmo uzyskałem ze złożenia 8 obrazów zarejestrowanych przy użyciu lustrzanki cyfrowej. Obiektem porównawczym w analizie widma stanowiła dla mnie jasna gwiazda – Wega.” mówi Żołądek. Z widocznych w widmie linii sodu i magnezu wynika, że meteoroid był obiektem skalnym. Nagrania wideo wykonane z kilku miejsc w Polsce pozwoliły obliczyć jego trajektorie w Układzie Słonecznym oraz prędkość wejścia w atmosferę ziemską. „Okazuje się, że skała nadleciała zza orbity Jowisza osiągając prędkość 22 km/s względem Ziemi.” dodał prezes PKiM. Wyniki badań zostały skonsultowane z Jirim Borovicką, specjalistą w tej dziedzinie, czeskim astronomem z Obserwatorium w Odrejovie.

Drugi polski referat na IMC 2010 wygłosi Mariusz Wiśniewski. Przedstawi w jaki sposób wykonywane są pomiary pozycji meteorów na niebie przy użyciu kamer telewizji przemysłowej (CCTV). Zaprezentuje również możliwości polskiego specjalistycznego oprogramowania do obserwacji meteorów na żywo MIS. Opowie również o polskiej, innowacyjnej metodzie wykonywania pomiarów astrometrycznych opartą na zbieraniu pozycji gwiazd przez wiele nocy. Metoda ta stosowana jest przy wyliczaniu trajektorii meteorów obserwowanych przez kamery PKiM. Stowarzyszenie prowadzi Polską Sieć Bolidową składającą się z dziesiątek kamer i patrolującą niebo nad całą Polską.

Stowarzyszenie Pracownia Komet i Meteorów działa od 1987 roku. Oprócz działalności naukowej, prowadzi również działalność dydaktyczną m.in. letnie obozy astronomiczne, konkursy astronomiczne, prowadzi liczne warsztaty , seminaria astronomiczne a także wydaje biuletyn Cyrqlarz. Działalność PKiM wspierają: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego.