Zorza nad Polską ! – 17 marca 2013

Nad Polską 17 marca 2013 od godzin wieczornych można obserwować rzadkie zjawisko w naszym kraju – zorzy polarnej. Wyżej podpisany sfotografował ją znad zatoki w Pucku. Zjawisko to było widoczne w prawie całej Polsce, jednak najkorzystniejsze warunki do jej obserwacji były na Północy naszego kraju.