Wybuch tegorocznych Perseidów

International Meteor Organization (IMO), na podstawie 1567 przedziałów obserwacyjnych z liczba 16536 zaobserwowanych perseid, obliczylo ze krótkotrwałe wysokie maksimum wystapilo o 20:56UT 11 sierpnia 2004. Analiza została wykonana dzięki obserwacjom z wykonanych w wielu krajach min. i w Polsce.

Tej nocy kilkunastu obserwatorów Pracowni Komet i Meteorów podczas XV Obozu PKiM, otrzymało kilkanaście godzin obserwacji wizualnych. Oprócz obserwacji wizualnych zostały wykonane inne metody takie jak obserwacje wideo oraz fotograficzne. Niestety na wyniki polskich obserwacji musimy jeszcze poczekać.

 fot.1 Aktywność tegorocznego maksimum perseid
Czas maksimum bardzo ładnie pokrywa sie z teoretycznym modelem Esko Lyytinen’a, który przewidywal owo maksimum o godzinie 20h54m 11 sierpnia.