Kilka uwag o obserwacjach Perseidów

Przypominam, że obserwacji ze szkicowaniem nie prowadzimy tylko w dniu maksimum.
Kilka dni przed i po maksimum nie trzeba szkicowć Perseid, należy natomiast szkicować na mapach wszystkie inne meteory. Pozwoli to, na analizę słabych rojów, ktorych aktywność jest znikoma w porównaniu z aktywnością Perseid. Jeśli więc jesteśmy pewni, że meteor jest Perseidem, to wystarczy że w raporcie do obserwacji ze szkicowaniem, w rubryce {\it Stream} napiszemy przy tym meteorze PER.

Podczas wysokiej aktywności należy skracać przedziały czasowe. W przypadku liczb godzinnych większych niż 25 meteorów, notujemy czas co 20 minut, gdy aktywność przekroczy poziom 50 meteorów, notujemy czas co 15 minut, w przypadku aktywności 100 zjawisk na godzine, stosujemy przedziały dziesięcio minutowe, a gdy aktywność przekroczy poziom 200 – pięcio minutowe.

Z dniem 24 sierpnia, oficjalnie kończy się aktywność Perseidów. Istnieją jednak podejżenia, że rój ten wykazuje aktywność również po tej dacie. Tak więc do końca sierpnia wszystkie meteory wybiegające z radiantu Perseidów uznajemy w raportach za sporadyczne, lecz w rubryce Remarks wpisujemy, że dany meteor podejżewamy o przynależność do tego roju.