Przygotowania do Perseidów (cz. 4) – najświeższe informacje

W nocy z czwartku na piątek (12/13 sierpnia) prognozowane jest maksimum aktywności meteorów z roju Perseidów. Oznacza to, że w ciągu pełnej godziny będzie można zobaczyć nawet ponad setkę Perseidów. Ostatnie przewidywania mówią, iż najwięcej meteorów z tego roju zobaczymy nad ranem 13 sierpnia o 3:20 UT, czyli o godzinie 5:20 czasu polskiego. Poinformowali o tym astronomowie modelujący komputerowo ewolucję drobin meteorowych – Peter Jenniskens, SETI Institute oraz Jeremie Vaubaillon z Institut de Mecanique Celeste et de Calcul des Ephemerides.

Najlepsze warunki do obserwacji maksimum roju będą mieli mieszkańcy Europy. Możliwe jest też, krótkie (1-godzinne) maksimum aktywności widoczne dla obserwatorów z Ameryki Północnej o godz. 16:49 UT dnia 12 sierpnia.

Tymczasem aktywność Perseidów w ostatnich dniach wzrosła do 20-25 meteorów w ciągu godziny. Tendencja ta widoczna jest wyraźnie na wykresie wygenerowanym na stronie Międzynarodowego Towarzystwa Meteorowego (IMO).

W trakcie ostatnich nocy pogoda nad Polską dopisywała, w sumie 8 obserwatorów dołożyło do powyższego wykresu prawie 40 godzin obserwacji. Obserwatorów zachęcam do wykonywania obserwacji zliczeniowych (tj. bez szkicowania meteorów). Za wzór może Wam posłużyć przykładowa obserwacja z zeszłego roku oraz odpowiednio wypełniony raport IMO. W obserwacjach w ciągu najbliższych nocy nie będzie przeszkadzał Księżyc.