Pluton – jednak to nie planeta !!!

W związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji obiektów przez Międzynarodową Unie Astronomiczną Pluton stracił status planety. Podczas Zebrania Generalnego w Pradze astronomowie stworzyli nowe definicje sztywniej określające rodzaje obiektów w układzie słonecznym.

fot.1 Pluton wyłączony z grona planet…

fot.2 Pluton – planeta karłowata

Według Unii:

  1. PLANETA– to ciało niebieskie krążące po orbicie wokół Słońca, którego masa i grawitacja są na tyle duże, by wytworzyła kształt bliski kuli, lecz nie może być w jej pobliżu dużych ciał.
  2. PLANETA KARŁOWATA – to ciało niebieskie, krążące po orbicie wokół Słońca, którego masa i grawitacja są na tyle duże, by wytworzyła kształt bliski kuli Kolejnym warunkiem jest to, aby ciało to nie było same w swojej okolicy jak i również nie może być księżycem innego obiektu.
  3. MAŁE CIAŁA UKŁADU PLANETARNEGO (Small Solar System Bodies) to wszystkie pozostałe obiekty okrążające Słońce np. meteoroidy.

Nowe zmiany były konieczne, aby nie mieć problemów z klasyfikacją nowo odkrywanych obiektów. Tak, więc od 24.08.2006 Pluton to planeta karłowata i będzie on pierwowzorem dla swojej klasy ciał.

pluton_planeta_karlowata
fot.3 Kolejka nowo odkrytych obiektów do sklasyfikowania..