1 000 meteorów na godzinę w przyszłym roku ???

Niewiarygodnie obfity deszcz meteorów czeka nas latem w przyszłym roku. 1 Września 2007 wtedy, gdy przewiduje się datę maksimum – Ziemia na orbicie przetnie się z gęstym pyłem cząstek powodujących na nocnym niebie zjawiska należące do roju Aurigidów.

W przeszłości mieliśmy już do czynienia z wybuchem aktywności tego roju w latach 1935, 1986 i 1994 lecz wtedy nasza planeta przeszła tylko w pobliżu drobin pozostawionej po komecie Kiess. Obecna aktywność tego roju waha się w granicach od 6- 10 zjawisk na godzinę. Obliczenia mówią, iż aktywność, z jaką będziemy mieli do czynienia będzie wynosiła od 400 do ponad 1000 zjawisk na godzinie (przy sprzyjających warunkach). Należy jednak zaznaczy, iż takie duże aktywności utrzymywać mogą się zaledwie przez kilkanaście minut. Obserwacja tego roju we Wrześniu 2007 r. utrudniać będzie Księżyc będący 4 dni po pełni oraz sama godzina maksimum, która będzie nie korzystna dla Europy. Jednak według przewidywań meteory będą się cechować dużą liczbą jasnych zjawisk więc nawet blask naszego satelity nie przeszkodzi w obserwacjach.