Perseidy 2014 – podsumowanie

PFN32 PAV60 Chełm

PFN32 PAV60 Chełm

Tegoroczne Perseidy zaprezentowały piękne maksimum swojej aktywności w nocy 12/13 sierpnia. Pomimo nieciekawie zapowiadającej się pogody i nieprzychylnej fazy Księżyca (dwa dni po pełni Superksiężyca) meteory dopisały – ok. 70% powierzchni kraju mogło doświadczyć dłużej lub krócej czystego nieba tej nocy.

ZHR (Zenithal Hourly Rate) określający liczbę meteorów obserwowanych w idealnych warunkach, wyznaczony przez IMO osiągnął o godzinie 02:03 UT ZHRmax = 68 +/-5. Liczbę tę wyznacza się na podstawie doniesień obserwatorów wizualnych, z Polski dane przesłali: Agnieszka Szkup (Teff=2.8h / nPER=16), Maciej Kwinta (5.9h/60) i Maciek Myszkiewicz (43.3h/150). Aktualne wyniki znajdują się na stronie International Meteor Organization.

Wykres aktywności uzyskany z wizualnych obserwacji meteorów.

Wykres aktywności uzyskany z wizualnych obserwacji meteorów.

Wszystkie stacje Polskiej Sieci Bolidowej pracowały tej nocy „pełną parą”. Stacja PFN-28 zaoferowała w dniu maksimum wszystkim, którzy nie mogli oglądać Perseidów na żywo transmisje z dwóch kamer mega-pixelowych oraz jak zawsze wizualizowane detekcje radiowe meteorów na częstotliwości 77,25MHz. Dodatkowo uruchomione zostały obserwacje w wąskich polach widzenia pozwalające na dokładne analizy gęstości cząstek (meteoroidów) w strumieniu – stacje realizujące projekt to PFN-20, PFN-32 oraz PFN-43. Udało się nam także zarejestrować kilka widm meteorów.

Meteory zarejestrowane przez PFN4O Otwock i PFN40 w Olsztynie

Meteory zarejestrowane przez PFN4O Otwock i PFN40 w Olsztynie

Meteor zarejestrowany o 22:01:58 UT przez Tomka Lewandowskiego - PFN47 Jeziórko

Meteor zarejestrowany o 22:01:58 UT przez Tomka Lewandowskiego – PFN47 Jeziórko

Autor: Zbigniew Tymiński