Bardzo jasny bolid nad południową Polską

Kamery Polskiej Sieci Bolidowej, projektu realizowanego przez naukowców Centrum Astronomicznego PAN przy współpracy z Pracownią Komet i Meteorów, zarejestrowały bardzo jasne zjawisko bolidowe.

We wtorek 9 grudnia 2014 roku o godzinie 17:16:45 na obszarze południowej i południowo zachodniej Polski obserwowany był bardzo jasny bolid. Zjawisko o jasności porównywalnej z Księżycem w pełni widoczne było w różnych częściach kraju. Obserwatorzy z centralnej części kraju wspominali o zielonym bolidzie widocznym nisko nad południowym horyzontem, na Dolnym Śląsku bolid widoczny był wyżej i wydawał się być znacznie jaśniejszy. Bolid zarejestrowany został przez obserwatorów Polskiej Sieci Bolidowej, widoczny jest między innymi na zapisach ze stacji PFN41 Twardogóra, PFN38 Podgórzyn oraz PFN40 Otwock. Zjawisko wydaje się poruszać stosunkowo powoli, na zapisach z kamer widoczne są liczne rozbłyski świadczące o fragmentacjach wchodzącego do atmosfery ciała jak też o jego stosunkowo niewielkiej gęstości, najprawdopodobniej mniejszej od gęstości skał ziemskich.

Wkrótce po zjawisku wykonana została wstępna analiza zebranych danych obserwacyjnych. Okazało się że zjawisko to wystapiło nad Republiką Czeską. Początek bolidu znajdował się na wysokości około 95 km, co jest wartością dość dużą dla tego rodzaju zjawisk. Punkt początkowy leżał kilkanaście kilometrów ma południowy wschód od Opavy. Ze względu na znaczną odległość żadna z polskich stacji nie uchwyciła końcowej części bolidu, część widoczna z Polski urywa się na wysokości około 45 kilometrów, nie jest to z pewnością wysokość końcowa i bolid kontynuuje swój lot dochodząc zapewne do wysokości około 30 km bądź nawet do wysokości mniejszej. Na obszarze Moraw bolid ten rozświetlił niebo silnym zielonym światłem, obiekty oświetlone przez bolid rzucały
wyraźnie widoczne cienie. Wizualne oceny naszych południowych kolegów mówią o jasności w granicach -14 do -16 magnitudo co jest wartością większą niż w przypadku Księżyca w pełni.

Badania tego zjawiska w najbliższych dniach będą zapewne priorytetem dla Europejskiej Sieci Bolidowej pokrywającej obszar Czech, Niemiec oraz kilku innych krajów europejskich. Istnieje pewne prawodopodobieństwo upadku meteorytu i bez wątpienia zjawisko to będzie przedmiotem badań czeskich naukowców posiadających ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie astronomii meteorowej.