Maksimum meteorów z roju alfa-Aurygidów

Już za kilka dni maksimum aktywności meteorów z roju alfa-Aurygidów. W nocy z 1/2 września będzie można obserwować kilka meteorów wybiegających z okolicy gwiazdozbioru Woźnicy (Auriga). Typowe maksimum tego roju ma ZHR około 6 ale w latach 1935, 1986, 1984 i 2007 obserwowano podwyższoną aktywność dochodzącą nawet do około 150 meteorów w ciągu godziny. Rój związany jest z długookresową (ponad 2000 lat) kometą C/1911 N1 (Kiess), którą odkryto w lipcu 1911 roku i obserwowano jedynie 71 dni.

 

Alfa-Aurygidy są szybkimi meteorami (prędkość geocentryczna 67 km/s) wylatującymi, w noc maksimum z okolicy gwiazdy theta-Woźnicy. Najlepsze warunki obserwacji roju są w drugiej połowie nocy ponad wschodnim i południowym horyzontem. W obserwacjach nieznacznie będzie przeszkadzał Księżyc w III kwadrze. Aby zobaczyć meteory z tego roju należy skierować w kierunku nieznacznie oddalonym od jego radiantu. Gdy zobaczymy meteor na niebie, przedłużmy jego trasę wstecz jeśli był dość szybki i to przedłużenie trafia w okolice gwiazdozbioru Woźnicy zapewne widzieliśmy Aurygida.

Jak wcześniej wspominano trzy lata temu mogliśmy podziwiać wybuch aktywności. Był on wcześniej przewidziany przez Jeniskennsa i Vaubaillona z SETI Insitute. Prowadzona była wówczas szeroko zakrojona akcja obserwacji Aurygidów z pomocą dwóch samolotów, obserwacji radiowych, fotograficznych, video i wizualnych.

Maksimum miało miejsce 1 września o godz. 11:15 UT i w Polsce mogło być jedynie obserwowane z pomocą techniki radiowej (Przemysław Żołądek w Ostrowiku i Karol Fietkiewicz w Złotokłosie). Zmierzona podczas wybuchu wartość współczynnika masowego r = 1.74 +/- 0.08 i była dużo niższa niż typowa (r=2.5).

Kamil Złoczewski, Pracownia Komet i Meteorów