Leonidy 2011

Pierwsze Leonidy można obserwować już od 10 listopada, ostatnie zaś nawet kilka dni pod koniec miesiąca. Tegorocznym obserwacją meteorów będzie przeszkadzał Księżyc, znajdujący się w dniu maksimum w pobliżu radiantu. Faza naszego naturalnego satelity (ostatnia kwadra) będzie wpływała również niekorzystnie na ilość widzianych zjawisk. Przewiduje się że strumienie są dość szerokie i podwyższona aktywność nie będzie trwała tylko krótką chwilę, lecz pozwoli nacieszyć oko przez dłuższy czas.

Modelarz strumieni meteoroidowych – Jérémie Vaubaillon prognozuję, iż w tym roku jedno z maksimum może wystąpić już 16 listopada o godzinie 22:36 UT powodując liczby godzinne na poziomie 200. Niestety cząstki pyłu pochodzące z tego strumienia są wyjątkowo małe (rzędu 10-100 mikronów), a to może oznaczać, iż większość z nich będzie niedostrzegalna gołym okiem. Z pomocą przychodzi nam jednak technika i zjawiska te będą świetnie rejestrowane przez stacje prowadzące obserwacje radiowe meteorów.

Drugi astronom Michaił Maslov prognozuję, iż wystąpią dwa piki aktywności, pierwszy 17 listopada około 21:00 UT, kiedy ZHR ma być na poziomie 20-25. Drugi pik aktywności ma być widoczny 18 listopada około 23:00 UT z ZHR’em na poziomie ok. 25 i będą to meteory nieco słabsze niż „zwykle”.

fot. Bolid z roju Leonidów

Ciałem macierzystym, twórcą roju jest kometa 55P/Tempel-Tuttle o okresie orbitalnym około 33 lat. W latach 1998-2002 odnotowywano wzmożona aktywność, która łączona jest z przejściem przez peryhelium tegoż ciała. Wielu obserwatorów Pracowni bardzo dobrze pamięta wyjątkowy, chłodny poranek 19 listopada 2002. Wtedy to o godzinie 04:10 UT ZHR osiągnął wartość 2350!!!

Leonidy to też najbardziej spektakularne odnotowane przez naukę deszcze meteorów. W 1966 roku można było podziwiać fenomenalny spektakl Leonidów (ponad 140 tys zjawisk!!!) Również w 1833 roku Leonidy dały popis ok . 25 tys zjawisk ! Nawet niedawno w wspomnianym wyżej okresie lat 1998-2002 można było odnotowywać aktywność na poziomie 3 tys. !

Radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Lwa. Podczas obserwacji nie należy patrzeć bezpośrednio w kierunku radiantu, najlepiej wodzić wzrokiem w odległości 40-50 stopni od niego tak, aby pole widzenia znajdowało się ponad 50 stopni nad horyzontem.

fot. Deszcz Leonidów z 1833 r.
leo
Rys. 1 Radiant Leonidów (miejsce skąd wybiegają meteory).

Zachęcamy do obserwowania meteorów w inne listopadowe noce. Prócz Leonidów również wtedy zobaczymy bardzo wiele meteorów zarówno sporadycznych jak i tych z mniej znanych rojów.

Obserwacje wizualne meteorów są jednymi z najłatwiejszych obserwacji astronomicznych. Odpowiednio przeprowadzone mogą mieć wartość naukową. Równie proste jest wykonanie fotografii meteorów.