Drakonidy 2011 – radiant fotograficzny

Fotograficzny radiant drakonidów uzyskany na podstawie 36 meteorów foto zarejestrowanych w stacjach Nogara i Reggiolo.

Współrzędne radiantu:
RA: 267.18
Dec: +56.30
SolLong: 195.02