Camelopardalidy – zwiastun katastrofy ?

Na początku Października Jarmo Moilanenn- astroamator prowadzacy stacje bolidową w Finlandii poinformował o wzmożonej aktywności roju Camelopardalidów. Jest to rój meteorów, który uaktywnił się dopiero w zeszłym roku. Jego radiant znajduje się pomiędzy gwiazdozbiorem smoka i żyrafy. Ciało macierzyste tego roju jest jak dotąd nieznane. Jednak z obliczeń wynika, iż jego okres obiegu wokół Słońca wynosi około 4 000 lat. Według naukowców istnieje potencjalne zagrożenie, iż kometa będąca ciałem macierzystym tego roju, w przyszłości może zderzyć się z nasza planetą. Jednak na pewno nie nastąpi to w ciągu najbliższego tysiąclecia. Z pewnością naukowcy będą śledzić ten interesujący rój meteorów aby dowiedzieć się czegoś wiecej o tej tajemniczej komecie.

Meteory z roju Camelopardalidów