2018 08 06/07

 21:10:31UT

PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski

PFN43 Siedlce, Maciek Myszkiewicz

 PFN52 Stary Sielc, Marcin Stolarz

PFN63 Starowa Góra, Arkadiusz Raj

PFN63 Starowa Góra, Arkadiusz Raj

 

PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba 

 

 21:51:45UT

PFN06 Kraków, Maciek Kwinta 

PFN52 Stary Sielc, Marcin Stolarz 

PFN63 Starowa Góra, Arkadiusz Raj

PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk

PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba 

 

 

 22:24:25UT

PFN43 Siedlce, Maciek Myszkiewicz

PFN52 Stary Sielc, Marcin Stolarz