2018 08 05/06

 22:23:10UT

PFN57 Krotoszyn, Tomasz Suchodolski 

PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk

PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba 

 

 23:56:12UT

PFN01 Ostrowik

PFN63 Starowa Góra, Arkadiusz Raj

PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba 

PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba 

   

 

 01:35:13UT
PFN52 Stary Sielc, Marcin Stolarz

PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba