Zaczynają się Geminidy

Już jutro zaczyna się okres aktywności Geminidów. Do obserwacji tego roju bardzo zachecam obserwatorów teleskopowych. Prędkość geocentryczna meteoroidów z tego roju jest niewielka (35 km/s), więc powinniśmy obserwować dość dużo zjawisk teleskopowych. Warunkiem koniecznym jest oczywiście odpowiednie wybranie pól obserwacji. Ksieżyc będzie trochę przeszkadzał w czasie obserwacji na poczatku okresu aktywności roju, który rozpoczyna się 7, a kończy 17 grudnia, z maksimum w dniu 14 bm.

Istnieję pewne doniesienia o prawdopodobnej aktywności innego roju w tym czasie chi-Orionidów. Radiant o współrzędnych +23 st. i 82 st. jest stosunkowo blisko położony radiantu Geminidów (+33 st. i 112 st.). Prawdopodobnie chi-Orionidy są wolniejsze od Geminidów.

Centra pol obserwacji powinny być w odleglości 20 – 40 st. od radiantów tych rojów. Polecane mapki to TD039, TD081, TD122, TD143 i TD144. Wszystkie, poza pierwszą, są także dostępne w skalach A i B. Można je ściągnąć ze strony: www.imo.net/files/data/telescopic_charts/ Pole 081 uniemożliwia praktycznie obserwacje meteorów z roju chi-Orionidów. Należy obserwować w przedziałach 30-60 minutowych na zmianę pole 039, 081 lub jedno z pól 122, 143, 144. Można stosować także inne mapki, ale odpowiednio dobrane.

Głównym celem obserwacji teleskopowych w tym miesiącu powinny byc Geminidy, ale w drugiej połowie miesiąca można obserwować Ursydy. Radiant tego roju jest w Polsce okołobiegunowy. Ursydy są aktywne od 17 do 26 z maksimum aktywności 23 bm. Warunki do obserwacji tego roju będą bardzo dobre – Ksieżyc w okolicy nowiu i powolne zjawiska.

Pogodnego nieba i udanych obserwacji,