Wspaniałe zjawisko zarejestrowane przez holenderską stację bolidową – 2011.07.01 ok 22:24UT

Bolid o jasności -10 mag zarejestrowany przez fotograficzną stację bolidową EN95 w Benningbroek. Stacją opiekuje się Jos Nijland. Stacja jest częścią Europejskiej Sieci Bolidowej.