Sezon 2011 na sprite’y rozpoczęty !

W nocy z 20/21 maja w czasie gdy nad Warszawą szalała burza (patrz fot. 2) stacja PFN 24 Gniewowo zlokalizowana na Wybrzeżu, prowadzona przez wyżej podpisanego zarejestrowała o 23:42:05 UT bardzo rzadkie zjawiska – sprit’ów, które pojawiły się nad znajdującą się kilkaset km dalej na południe chmurą burzową. Pierwsze tego typu zjawisko zarejestrowane przez Polską Sieć Bolidową zostało utrwalone niemal dwa lata temu również z Pomorza.

Sprites’y najczęściej powstają na wysokościach 80-150 km nad powierzchnią ziemi. Wystrzeliwując z chmury burzowej mają nie rzadko ponad 50 km wysokości. Są to zjawiska bardzo krótkotrwałe trwające kilka milisekund – stąd ogromna trudność w rejestracji tego fenomenu natury.

Zarejestrowanie tych zjawisk jest bardzo trudne nie tylko ze względu na krótkotrwałość sprite’ów (poniżej 1/50 s) ale też muszą zaistnieć szczególne warunki – odległa chmura burzowa, natomiast w miejscu obserwacji musi być bezchmurna noc.

fot.1 Zjawisko sprit’ów widoczne na 3 kolejnych klatkach (1/25 s)

Rys.1 Mapa przedstawiająca azymut sprite’a przy założeniach standardowych wysokości dla tego typu zjawisk.

fot.2 W czasie gdy nad chmurami burzowymi pojawiały się sprity poniżej szalały pioruny. (stacja PFN 28 FOTO, Warszawa – Przemysław Żołądek)

fot.3 2011 05 20/21 23:42:05 UT PFN 24 Gniewowo Krzysztof Polakowski