Rozpoczyna się aktywność Alfa Aurigidów

W ciągu kilku najbliższych nocy powinniśmy zobaczyć na niebie pierwsze meteory z ciekawego roju Alfa Aurigidów – poinformował dr hab. Arkadiusz Olech z Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie.

Tegoroczne maksimum dużego roju meteorów jakim są Perseidy było mało atrakcyjne, a to za sprawą dwóch czynników. Po pierwsze, same Perseidy się nie popisały, po drugie, maksimum aktywności roju pokryło się z pełnią Księżyca. W przypadku tego ostatniego czynnika, natura sama z siebie przygotowała nam pocieszenie. Zawsze więc jest tak, że gdy maksimum Perseidów pokrywa się z pełnią Księżyca, oznacza to iż nów wypada na przełomie sierpnia i września. A wtedy właśnie mamy maksimum aktywności innego ciekawego roju – Alfa Aurigidów.

Rój ten został odkryty przez niemieckich obserwatorów C. Hoffmeistera i A. Teichgraeberga w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1935 roku. Mieli oni możliwość zaobserwowania około 30 meteorów w ciągu godziny.

Obszerna analiza obserwacji tego roju z lat 1988-2000 została opublikowana przez Audrisa Dubietisa i Rainera Arlta na łamach czasopisma „WGN”. Pokazuje ona, iż aktywność Alfa Aurygidów trwa od 25 sierpnia do około 7-8 września, a poza maksimum potrafi ona sięgać nawet poziomu 7 meteorów na godzinę.

Rój potrafi sprawiać niespodzianki. Przykładowo, w latach 1935, 1986 i 1994 jego aktywność sięgała nawet 30-40 meteorów na godzinę, a w roku 2007 przekroczyła sto. W zwykłym maksimum możemy liczyć na 5-15 „spadających gwiazd” w ciągu jednej godziny obserwacji.

Tegoroczne maksimum spodziewane jest 1 września w okolicach godziny 15 naszego czasu, czyli w czasie niekorzystnym dla obserwatorów w Polsce. Maksimum aktywności Alfa Aurigidów jest jednak szerokie i nieregularne. W związku z korzystnym układem faz Księżyca (nów wypadający 27 sierpnia), na pewno warto sprawdzić co będzie się działo z rojem wychodząc na obserwacje choćby w nocy z 31 sierpnia na 1 września i z 1 na 2 września. Trzeba tylko pamiętać, że Alfa Aurigidy możemy obserwować dopiero w drugiej połowie nocy, bo wtedy ich radiant (a więc miejsce, z którego wylatują meteory) znajduje się na tyle wysoko nad horyzontem, że możemy liczyć na rozsądną liczbę meteorów. AOL

PAP – Nauka w Polsce