Pierwsze światło ze stacji PFN17 w Gdyni

Stacja PFN17 w Gdyni dołączyła do grona stacji regularnie patrolujących niebo nad Polską. Jest to druga całkowicie automatyczna stacja działająca w ramach sieci PFN. Stacją zajmuje się Filip Polewaczyk

Aktualnie obserwacje prowadzone są za pomocą jednej kamery PAVO20. Ze względu na automatyczność pracy nie możliwe było zastosowanie magnetowidów więc kamera PAVO21 czeka na dostawę karty Matrox.

Obawy o jasność nieba okazały się niesłuszne. Mimo iż kamera musi patrzeć na część nieba rozświetloną przez trójmiasto zasięg okazał się zadowalający. Na rys.1 przedstawiony jest pierwszy obrazek referencyjny zrobiony wieczorem 2005 08 19/20. Dodatkowym utrudnieniem podczas pierwszych obserwacji był Księżyc bliski pełni.

pierwsze światło z Gdyni

Rys.1 Obrazek referencyjny uzyskany przez kamerę PAVO20 2005 08 19/20