Perseidy wyjątkowo mało aktywne

Tegoroczne Perseidy nie popisały się wysoką aktywnością – informują strony internetowe International Meteor Organization (IMO).

Na stronie IMO jest prezentowany wykres aktywności tegorocznych Perseidów, który powstaje na podstawie nadsyłanych na bieżąco raportów obserwatorów z całego świata. Obecnie obejmuje on dane dotyczące ponad 1300 interwałów czasowych, w których zaobserwowano prawie 6000 Perseidów.

Warto przypomnieć, że tegorocznego maksimum astronomowie oczekiwali 13 sierpnia w szerokim zakresie czasowym – od godziny 3 do 15.30. Najbardziej prawdopodobnym momentem była godzina 8 rano.

Wykres aktywności przedstawiony przez IMO nie pokazuje żadnego wyraźnego maksimum w tym okresie. Zenitalne Liczby Godzinne (ZHR) oscylują dość chaotycznie, przybierając wartości od około 40 do trochę ponad 80. Biorąc pod uwagę, że ZHR to liczba godzinna, jaką obserwuje się w idealnych warunkach, a takich przecież nie było, bo przeszkadzał Księżyc w pełni, rzeczywiste liczby godzinne, które można było dojrzeć nie przekraczały poziomu 40-50.

Połączenie trochę niższej niż zwykle aktywności i złych warunków do obserwacji spowodowało, że mieliśmy do czynienia z jednym z najmniej ciekawych maksimów Perseidów na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Perseidy wciąż można obserwować, bo rój ten aktywny jest do około 25 sierpnia. Aktywność cały czas jednak spada i obecnie nie przekracza już 10-15 meteorów na godzinę.

PAP – Nauka w Polsce