Cyrqlarz nr. 207

CYRQLARZ No. 207 – Maj-Czerwiec 2013
W imieniu nowego redaktora naczelnego, Łukasza Woźniaka zapraszamy do lektury nowego numeru Cyrqularza. W numerze 207 między innymi:

– Zaproszenie na konferencję IMC2013

– Sprawozdanie z Seminarium oraz Walnego Zgromadzenia PKiM

– Obszerny artykuł Andrzeja Skoczewskiego dotyczący bolidu Czelabińsk

– O planach budowy AstroBazy w Siedlcach

– Sprawozdanie z poszukiwań meteorytów w Oslo autorstwa kolegów z Sekcji Meteorytowej PkiM

– Sprawozdanie z VII Seminarium Meteorytowego w Olsztynie

– Informacje dla obserwatorów wizualnych

– Kącik kometarny przygotowany przez Tomka Fajfra

Zapraszamy do lektury!