Bootydy czerwcowe 2011

Od dnia 22 czerwca do 2 lipca można podziwać meteory z roju Bootydów Czerwcowych. Są to meteory dość wolne (Vgeo = 18 km/s). Radiant roju znajduje się w gwiazdozbiorze Wolarza tuż powyżej kształtu przypominającego „latawca”. Na ten rok nie jest zapowiadany żaden wybuch aktywności tego roju, mimo to zachęcamy do monitorowania nieba, gdyż może zdarzy się niespodzianka taka jaka miała miejsce w 1998 r gdy przez pół doby 27 czerwca 1998 roku, obserwatorzy mogli podziwiać aktywność z tego roju na poziomie ZHR ~ 50-100.

JBORys. Mapka przedstawia pozycję radiantu Bootydów Czerwcowych na niebie.

Prócz wspomnianego roku wysokie aktywności rojów notowano także w latach 1916, 1921 oraz 1927. P. Przez kolejne lata uważnie obserwowano ten rój i wykonano obliczenia teoretyczne, wskazujące na możliwość wysokiej aktywności w roku 2003 i 2004. W roku 2003 nie zaobserwowano nic szczególnie interesującego. Natomiast w roku 2004 aktywność na poziomie ZHR = 30 +/- 10 była obserwowana już 23 czerwca (przez około 7 godzin), czyli aż trzy dni wcześniej niż się tego spodziewano!

Meteoroidy tego roju pochodzą z komety 7P/Pons-Winnecke o okresie obiegu 6.28 lat. Cząsteczki z jakimi spotyka się Ziemia podczas wybuchowych maksimów aktywności, znajdują się w rezonansie 2:1 z Jowiszem (i dlatego jest ich więcej).

rys. Kometa 7P_Pons-Winnecke będąca ciałem macierzystym roju Bootydów

Warto sprawdzać aktywność Bootydów Czerwcowych przez cały okres aktywności od 22 czerwca aż 2 lipca, aby być pewnym, że nie przegapimy niespodziewanego wybuchu. Obserwacje w tym okresie są na tyle krótkie, iż można sobie na nie pozwolić każdej nocy. Niezależnie od okoliczności, zachęcam do wykonywania obserwacji ze szkicowaniem.

 

Nazwa roju: Bootydy Czerwcowe
Kod roju: JBO
Okres aktywności: 22 czerwca – 2 lipca
Maksimum: 27 czerwca, lamdba Słońca 95.7
Współrzędne radiantu: RA = 224 deg, DEC = +48 deg
Prędkość Vgeo meteorów: 18 km/s
Współczynnik masowy: 2.2
Aktywność w maksimum: zmienna, ZHR nawet > 100!