Biuletyn PKiM-PSOT 2010.04.01 No.5 – Dokładność wyznaczenia pozycji zjawiska na obrazku z przeplotem

Mariusz Wiśniewski, Karol Fetkiewicz

W poprzednim Biuletynie podaliśmy trochę wyników które jednak były bardzo dziwne. Karol dopracował generator symulowanych zjawisk (to w nim był błąd). Teraz wszystko wychodzi dokładnie tak jak się tego spodziewaliśmy.

Wygenerowana została seria losowych zjawisk. Losowane były nachylenia trasy przelotu, prędkość zjawiska oraz rozmycie obrazu. Wszystkie testy wykonane zostały z dodanym szumem takim jak podczas obserwacji. Testy bez szumu i przeplotu po raz kolejny dały wynik idealny więc już nie ma co do tego wracać.

Wnioski są bardzo optymistyczne. MIŚ rewelacyjnie określa pozycję zjawiska, z dokładnością lepszą niż aktualnie jesteśmy wyznaczyć siatki współrzędnych. Najlepsze siatki są na poziomie 0.2 piksela a typowo w narożnikach są odchyłki na poziomie 1-2 pix. Dla MISia w skrajnych przypadkach dokładność jest na poziomie 0.2 pix. Mamy oszacowanie błędów co przyda się przy liczeniu dokładności trajektorii i orbity. Wiemy też jaka jest dokładność wyznaczenia jasności i możemy skompensować błąd systematyczny.

 

Biuletyn PKiM-PSOT 2010.04.01 No.5 pdf