Biuletyn No.4 2010.03.27 – Pozycja meteora z MISia – testy z wirtualnymi meteorami

Mariusz Wiśniewski, Karol Fietkiewicz

Powszechnie przyjętą metodą sprawdzania poprawności procedur obliczeniowych jest przepuszczenie przez nie danych o znanych parametrach i porównanie tego co się włożyło z tym co otrzymaliśmy.

Celem tych testów jest sprawdzenie jakie są faktyczne możliwości określenia pozycji zjawiska na obrazku. Zaproponowałem Karolowi by przeprowadził kilka eksperymentów od najprostszych symulacji określenia plamki na obrazku po sytuację możliwie najbardziej zbliżone do panujących podczas obserwacji.

 

Biuletyn No.4 (pdf)