2018 08 09/10

 21:54:12UT

PFN06 Kraków, Maciek Kwinta

PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk

 

 

 22:03:25UT

PFN01 Ostrowik

PFN43 Siedlce, Maciek Myszkiewicz

PFN63 Starowa Góra, Arkadiusz Raj