2018 08 01/02

 20:38:09UT

PFN01 Ostrowik

PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski

PFN49 Helenów, Paweł Wożnia

PFN63 Starowa Góra, Arkadiusz Raj

PFN63 Starowa Góra, Arkadiusz Raj

PFN73 Chrzanów Mały, Paweł Zaręba