2012 05 02/03 – bolid nad Czechami

2 maja, o godzinie 23:41:28 kilka stacji uchwyciło silne zjawisko na południu Polski, pomimo że część kraju pokryta była chmurami. W pełnej krasie widać je na obrazie ze stacji PFN38 Podgórzyn, prowadzonej przez Tomasza Krzyżanowskiego. Stacja PFN28 Warszawa Przemka Żołądka zarejestrowała także silne echo radiowe. Po przeliczeniu zebranych danych okazało się, że był to szybki i wysoki bolid kometarny. Jasność zjawiska -6 mag. Cała trajektoria przebiegła nad Czechami, maksimum jasności 1,5 km na południe od miejscowości Bohdalov. Początek trajektorii miał miejsce na 123 km, a koniec na 81 km wysokości. Prędkość 60,5 km/s. Wyliczona orbita wykazuje pewne podobieństwo do orbity komety C/1853 G1 Schweizer.


23:41:28 UT PFN 38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski


23:41:28 UT PFN 41 Twardogóra, Henryk Krygiel


23:41:28 UT PFN 20 Urzędów, Mariusz Gozdalski


23:41:28 UT PFN 38 Podgórzyn – uwidoczniony ślad, obróbka Mariusz Wiśniewski


23:41:28 UT PFN 28 Warszawa, Przemek Żołądek, radio


Trajektoria bolidu


Wykres wysokości


Jasność


Prędkość


Orbita