2009 11 19/20

2009 11 19/20 02:00:38 UT PFN Urzędów

2009 11 19/20 02:00:38 UT PFN 36 Lublin Łukasz Woźniak

2009 11 19/20 02:00:38 UT PFN Kraków Maciej Kwinta

2009 11 19/20 02:01:31 UT PFN 30 Wrocław

2009 11 19/20 02:00:39 UT PFN 24 Gniewowo Krzysztof Polakowski

2009 11 19/20 02:00:54 UT PFN Poznań Mirosław Krasnowski

2009 11 19/20 02:00:39 UT PFN Chełm Maciej Maciejewski