2009 08 25/26

2009 08 25/26 23:34:40 UT PFN Warszawa Tomasz Lewandowski
Ten sam z Pomorza:

2009 08 25/26 23:34:41 UT PFN 24 Gniewowo Krzysztof Polakowski

2009 08 25/26 23:34:39 UT PFN Kraków Maciej Kwinta

2009 08 25/26 23:34:39 UT PFN Kraków Maciej Kwinta

2009 08 25/26 19:43:15 UT PFN 24 Gniewowo Krzysztof Polakowski