2006 10 21/22 Orionidy

2006 10 21/22 21:34:17 UT PFN17 PAVO20 Gdynia, Filip Polewaczyk (ORI)

2006 10 21/22 23:36:30 UT PFN17 PAVO21 Gdynia, Filip Polewaczyk (ORI)

2006 10 21/22 00:33:57 UT PFN17 PAVO20 Gdynia, Filip Polewaczyk (ORI)

2006 10 21/22 00:33:57 UT PFN17 PAVO20 Gdynia, Filip Polewaczyk (ORI)

2006 10 21/22 02:17:25 UT PFN17 PAVO20 Gdynia, Filip Polewaczyk (ORI)