2006 07 03/04

21:26:54-56 UT, Kraków, (przerwa wynika z przerwy w rejestracji po 50-tej klatce przelotu)

21:27 UT, Warszawa

23:19:43 UT, PFN06 Kraków

23:19:44 UT, PFN13 Toruń

01:09:40 UT, PFN06 Kraków